Lielvārdes novada Jauniešu dome

Lielvārdes novada jauniešu dome ir jauniešu veidota organizācija, kas darbojas Lielvārdes novadā - pilsētā un pagastos. Jauniešu dome ir veidota ar mērķi, lai palīdzētu jauniešiem lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Šeit satiekas novada jaunieši, kas vēlas un ir gatavi kaut ko mainīt! Tie ir novada mērķtiecīgākie un aktīvākie jaunieši, kas nebaidās izteikt savu viedokli skaļi. Viņi nebaidās no pārmaiņām.Mūsu moto: "Pastāvēs, kas pārmainīsies!" - Rainis

2018./2019. gada jauniešu domes sastāvs:
  • Vadītājs: Toms Antons, tālr. 26227671, e-pasts - jauniesi@inbox.lv
  • Vadītāja vietniece: Lāsma Ločmele, tālr. 26267633
  • Protokolists: Laura Lazdiņa
  • Sabiedrisko attiecību koordinators: Lāsma Ločmele
  • Kultūras jautājumu koordinators: Elizabete Jonikāne
  • Izglītības jautājumu koordinators: Roberta Zelča
  • Sporta un veselības jautājumu koordinators: Laura Viļumsone, Ritvars Dzenis, Raivis Vinogradovs
  • Attīstības un sadarbības jautājumu koordinators: Sindija Ertmane

 .