Brīvprātīgais darbs

Kas ir brīvprātīgais darbs - Brīvprātīgais darbs ir bezatlīdzības darbs un tas  ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina brīvprātīgā darba veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī nodrošina brīvā laika lietderīgu izmantošanu. 

Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās jomās, piemēram, sociālā aprūpe un veselības aizsardzība, vides aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, sports, kultūra un izklaides pasākumi u.c.  Brīvprātīgo darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti.

  • Lai uzsāktu brīvprātīgo darbu jaunietim ir iespēja izņemt brīvprātīgā darba uzskaites grāmatiņu „Brīvprātīgais Lielvārdes novadā” pie jaunatnes lietu speciālistes Lielvārdes novada domē, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē.
  • Papildus informāciju var saņemt pie jaunatnes lietu speciālistes Agneses Vovčenko (agnese.vovcenko@lielvarde.lv) tel.nr.  26614729 vai personīgi Lielvārdes novada domē, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē.
  • Sakrājot noteiktu stundu skaitu (50h, 100h, 150h), jaunietis saņems apliecinājumu, kas apstiprinās iegūtās prasmes, iemaņas un darba pieredzi. Šis apliecinājums varēs kalpot kā pirmās darba pieredzes apliecinājums, ko varēs pievienot arī savam CV.

Tiekamies darbos!

 .